XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

xúc tiến đầu tư xúc tiến đầu tư

Năm 1997 Thủ tướng ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 thành lập Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Nam), là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố năm 1998, điều chỉnh bổ sung lần 1 năm 2006, lần 2 năm 2008. Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Khu Nam có chức năng tổ chức kêu gọi đầu tư, thực hiện việc quản lý nhà nước theo cơ chế "một cửa" về đầu tư và xây dựng, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã trên địa bàn để quản lý các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng tại Khu đô thị mới Nam thành phố.

 Ban Quản lý Khu Nam có nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các khu đô thị sau:

+ Khu đô thị mới Nam Thành phố                                        :    2.975 ha

+ Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển                          :    349 ha

+ Khu Đại học Hưng Long                                                     :    511 ha

+ Khu công viên, vui chơi giải trí, thể dục thể thao,

   đô thị sinh thái Nam Thành phố                                        :    193,7 ha

+ Khu đô thị cảng Hiệp Phước                                              :    3.912 ha

Khu Đô thị mới Nam Thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể tại Quyết định số 749/TTg ngày 08 tháng 12 năm 1994, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch phân khu) tại Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 với tổng diện tích tự nhiên 2.975 ha nằm ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp khu vực nội thành cũ và kéo dài từ Tây sang Đông, gồm tuyến đường Nguyễn Văn Linh và 20 khu chức năng thuộc địa bàn của các Quận 7 (diện tích tự nhiên 693 ha), Quận 8 (diện tích tự nhiên 323,4 ha) và huyện Bình Chánh (diện tích tự nhiên 1.958,6 ha).

- Phía Đông      :     giáp rạch Bàng và rạch Ông Đội, Quận 7.

- Phía Tây         :    giáp Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh.

- Phía Nam       :     giáp huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và Quận 7.

- Phía Bắc         :    giáp Quận 7 và Quận 8.

Chức năng của Khu đô thị mới Nam Thành phố là khu đô thị mới hiện đại, phát triển song hành với khu đô thị hiện có, đồng thời là khu đô thị sinh thái, đô thị xanh mang sắc thái giữ gìn thiên nhiên, đặc trưng miền sông nước và là khu hỗn hợp đa chức năng: Trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghiệp sạch, văn hóa giáo dục, nghỉ ngơi, giải trí và dân cư.

Dân số dự kiến: Đến năm 2020 khoảng 500.000 người.

Trải qua hơn 20 năm thực hiện, đến nay trên địa bàn Khu đô thị mới Nam Thành phố có tất cả 98 dự án cấp 1 (không kể các dự án thành phần), trong đó có 144 dự án khu dân cư, khu công trình công cộng được triển khai trong 20 phân khu chức năng.

Tính đến tháng 10 năm 2017, kết quả thực hiện đầu tư như sau:

- Đầu tư trong nước: vốn đăng ký là 48.609,19 tỷ đồng, giá trị thực hiện là 29.419,9 tỷ đồng.

- Đầu tư nước ngoài: vốn đăng ký là 5.293,38 triệu USD, giá trị thực hiện là 3.435,77 triệu USD.