Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

 • Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

  Cập nhật ngày

  Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Gửi đơn yêu cầu bồi thường Khi nhận được văn bản xác định hành vi trái...
 • Thủ tục Cấp và chi trả tiền bồi thường

  Cập nhật ngày

  Thủ tục Cấp và chi trả tiền bồi thường Trình tự thực hiện:             - Bước 1: Chuyển hồ sơ đề nghị bồi thường ...
 • Thủ tục Trả lại tài sản

  Cập nhật ngày

  Thủ tục Trả lại tài sản           a) Trình tự thực hiện:           - Bước 1: Thông báo cho...
 • Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

  Cập nhật ngày

  1. Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính hoặc...